Du som förälder

Som förälder är du en viktig samarbetspartner för oss när det gäller ditt barns trivsel och utveckling på förskolan. Genom föräldramöten, daglig kontakt vid hämtning och lämning samt vid utvecklingssamtal tar vi tacksamt emot dina önskemål och idéer.

Under ditt barns vistelse på förskolan har vi flera tillfällen där vi träffas och diskuterar ditt barns trivsel och utveckling, både på individnivå och i grupp – utöver den dagliga kontakten som vi har vid hämtning och lämning. Genom utvecklingssamtal och attitydundersökning har du som förälder möjlighet att påverka och komma med dina synpunkter. Men vi ser helst att du kommer med en gång om det är något du inte tycker fungerar eller som vi borde göra annorlunda.

Föräldraråd

Vi har ett föräldraråd för förskolans föräldrar två gånger per termin. Varje avdelning har två föräldrarådsrepresentanter men alla som vill är välkomna. Förskolechefen är sammankallande.