Så arbetar vi

På Mörarps förskola arbetar vi med barns lärande från morgon till kväll. Språk, matematik, natur och teknik är dagliga inslag i verksamheten.

Förskolan präglas av ett undersökande och utforskande arbetssätt. Leken är viktig på Mörarps förskola då vi vet att den har stor betydelse för barns lärande. I leken tränar barnen samspel, språk, matematik, fantasin med mera. I leken får de en uppfattning om vilka de är och tillfälle att bearbeta nya kunskaper och erfarenheter. Under hela dagen tas barnens idéer och tankar tillvara för att skapa nya situationer som utmanar till lärande. Materialet på förskolan är inspirerande och lättillgängligt. Det är lätt att nå och utmanar barnens kreativitet och nyfikenhet. Digitala lärverktyg såsom datorer, lärplattor, kamera och bildkanon är en del av vardagen på förskolan.