Att börja förskolan

För oss är det viktigt att barnen tillsammans med föräldrarna får en trygg och rolig inskolning.

När ditt barn börjar förskolan har vi en inskolningsperiod. Hur lång den är beror på varje individ och familj. Vi tar kontakt med dig innan ditt barn ska börja hos oss för att lägga upp en bra inskolningsperiod för ditt barn. Som regel vill vi att varje familj avsätter två veckor för inskolningen.

För barn i behov av särskilt stöd gör vi en handlingsplan tillsammans med föräldrarna för att på bästa sätt kunna arbeta för att stötta barnets utveckling.