Barnets utveckling

Pedagogerna på förskolan möter varje barn utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Barnens lärande dokumenteras i bild och text och finns uppsatt på avdelningen där det är väl synligt för barnen och för dig som vårdnadshavare. Förskolan använder flera olika verktyg för att dokumentera barnens lärande till exempel bild, ljud, film och text.

Varje barn har sin egen portfolio där det enskilda barnets lärande dokumenteras. Portfolion finns både digitalt så att du som vårdnadshavare kan följa ditt barn och i en pärm på avdelning Barnen är allt efter förmåga delaktiga i dokumentationen. Både barn och pedagoger står bakom kameran och barnet är delaktigt i att sedan berätta vad som händer på bilden. Portfolion är dokumentationen av barnets egna lärande. Portfolion är viktig för barnen och de tittar mycket i både sina egna och kompisarnas portfolio.

Dokumentation skapar många stunder för samtal mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna. Dokumentation av gruppens och det enskilda barnets lärande finns även i Unikum som är vår skolportal. Som vårdnadshavare har du även möjlighet att följa med vad som händer i verksamheten på sociala medier.