Tema och projekt

Förskolans alla avdelningar har ett gemensamt tema som varje avdelning bryter ner till ett projekt som de arbetar med på sin avdelning.

Varje avdelning arbetar i projekt utifrån barnens erfarenheter, intressen och nyfikenhet. Grupperna delas in i flera mindre grupper under dagen för att skapa lugn och ro och ge ännu bättre förutsättningar för lärande. Grupperna är föränderliga och flexibla och ändras utifrån hur pedagogerna ser att det utvecklar projektet och vidgar barnens lärande. Arbetet med projekten genomsyrar ofta hela dagen och många av våra föräldrar berättar ofta hur de märker vad vi arbetar med på förskolan även hemma.