Trygghet och trivsel

Glädje och trygghet är självklara inslag för oss på Mörarps förskola.

Vi vet att barn lär sig bäst i en miljö där de känner sig trygga och att ett lustfyllt lärande är en del av tryggheten. Vi pratar mycket med barnen om hur man ska vara för att vara en bra kompis. Vi pratar om känslor – hur känns det att vara glad, arg, rädd, ledsen, stolt eller förvånad. Barnen förbereds på ett liv i ett demokratiskt samhälle där alla är lika värda och alla är rädda om varandra.